ข้อควรปฏิบัติเมื่อคุณจะเริ่มต้นทำ ธุรกิจ e-Commerce

ในปี 2016 คาดว่าจะมีผู้คนกว่า 200 ล้านคน จากทั่วโลกที่ช็อปปิ้งออนไลน์ นั่นจึงเป็นเหตุผลให้ธุรกิจจำนวนมากหันมาให้ความสำคัญต่อเว็บไซต์ e-Commerce และช่องทางการขายสินค้าออนไลน์อย่างจริงจังมากเป็นประวัติการณ์ และนั่นก็เป็นลางบอกเหตุที่ดีว่า ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเริ่มต้นติดต่อบริษัท รับทําเว็บไซต์ e-commerce ได้แล้ว ข้อที่ 1 : ชื่อธุรกิจ/ชื่อแบรนด์ ต้องเรียกง่าย จำง่าย และสื่อถึงสินค้าที่ขาย เริ่มต้นที่การตั้งชื่อธุรกิจ ควรตั้งชื่อให้เรียกง่าย จดจำง่าย และสอดคล้องกับสินค้าออนไลน์ที่คุณจะขาย แต่ถ้าคุณยังทำบนพื้นฐานของธุรกิจเดิม สิ่งที่คุณควรใส่ใจจะกลายเป็นเรื่องชื่อของแบรนด์และภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า ข้อที่ 2 : ชื่อโดเมน ต้องสั้น จำง่าย และสื่อถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ ถัดมาคือชื่อโดเมนก็เป็นเรื่องที่สำคัญฝุด ๆ ชื่อควรสั้นและไม่เกิน 3 พยางค์ เรียกง่าย จำง่าย และต้องไม่ลืมไปจัดการเรื่องความปลอดภัยของชื่อโดเมนและเว็บไซต์ของคุณด้วยนะ และที่ต้องไม่ลืมคือไปจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เรียบร้อย เพราะคุณจำเป็นต้องมีตัวตนที่น่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ด้วย ข้อที่ 3 : ต้องกำหนดรูปแบบโครงสร้างและโมเดลของธุรกิจ e-Commerce ให้ชัดเจน ต้องกำหนดรูปแบบโครงสร้างและโมเดลของธุรกิจให้ชัดไปเลยว่าธุรกิจคุณเป็น B2B (Business to Business) Read More…